Language of document :

2019 m. spalio 21 d. Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš UC ir TD

(Byla C-769/19)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Spetsializiran nakazatelen sad

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

UC ir TD

Prejudicinis klausimas

Ar nacionalinis įstatymas, pagal kurį, kai pateikiamas kaltinamasis aktas su trūkumais (kurio turinys yra neaiškus, neišsamus ar prieštaringas), jokiu būdu neleidžiama šių trūkumų pašalinti prokuroro pateiktais patikslinimais parengiamajame teismo posėdyje, kuriame nustatyti trūkumai, tačiau šiuo įstatymu reikalaujama, kad teismas visada sustabdytų bylos nagrinėjimą ir grąžintų bylą prokuratūrai, o ji parengtų naują kaltinamąjį aktą, suderinamas su 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese (OL L 142, 2012, p. 1) 6 straipsniu, su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio 2 dalyje nustatytu principu, kad byla turi būti išnagrinėta per kiek įmanoma trumpesnį laiką, su Sąjungos teisės viršenybės ir orumo užtikrinimo principais, jei tokiu atveju smarkiai vilkinamas baudžiamasis procesas, o trūkumus būtų galima iš karto pašalinti teismo posėdyje?

____________