Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 21. oktobrī iesniedza Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgārija) – kriminālprocess UC un TD

(Lieta C-769/19)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Spetsializiran nakazatelen sad

Pamatlietas puses

UC un TD

Prejudiciālais jautājums

Vai valsts likums, kurā apsūdzības raksta trūkumu gadījumā (ja tā saturs ir neprecīzs, nepilnīgs vai pretrunīgs) netiek pieļauta nekāda iespēja novērst šos trūkumus ar prokurora veiktiem labojumiem sagatavošanas tiesas sēdē, kurā šie trūkumi tiek konstatēti, un tā vietā tiesai tiek noteikts pienākums vienmēr izbeigt tiesvedību un nodot lietu atpakaļ prokuratūrai jauna apsūdzības raksta sagatavošanai, ir saderīgs ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/13/ЕS (2012. gada 22. maijs) par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā (OV 2012, L 142, 1. lpp.) 6. pantu, principu par lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā, kā paredzēts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta otrajā daļā, Savienības tiesību pārākuma principu un cieņas ievērošanas principu, ja tādējādi būtiski aizkavējas kriminālprocess un trūkumus uzreiz varētu novērst tiesas sēdē?

____________