Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) la 21 octombrie 2019 – Procedură penală privind pe UC și pe TD

(Cauza C-769/19)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Spetsializiran nakazatelen sad

Părțile din procedura principală

UC și TD

Întrebarea preliminară

O lege națională care, atunci când un rechizitoriu prezintă neregularități (conținutul acestuia fiind imprecis, contradictoriu și incomplet), nu permite nicio posibilitate de remediere a acestor neregularități prin îndreptări efectuate de procuror în ședința de judecată pregătitoare în cadrul căreia au fost constatate neregularitățile, însă în schimb obligă instanța să închidă de fiecare dată procedura și să restituie cauza parchetului în vederea întocmirii unui nou rechizitoriu este compatibilă cu articolul 6 din Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale (JO 2012, L 142, p. 1), cu principiul judecării într-un termen rezonabil în conformitate cu articolul 47 al doilea paragraf din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cu principiul supremației dreptului Uniunii și cu principiul respectării demnității umane, dacă astfel se ajunge la o amânare semnificativă a procedurii penale, iar neregularitățile ar fi putut să fie remediate imediat în cadrul ședinței de judecată?

____________