Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija) 21. oktobra 2019 – kazenski postopek zoper UC in TD

(Zadeva C-769/19)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Spetsializiran nakazatelen sad

Stranki v postopku v glavni stvari

UC in TD

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je nacionalni zakon, v skladu s katerim v primeru obtožnice z napakami (katere vsebina je nejasna, nepopolna ali protislovna) nikakor ni mogoče odpraviti teh napak s popravki državnega tožilca na pripravljalnem naroku, na katerem se te napake ugotovijo, in v skladu s katerim je sodišče namesto tega vedno zavezano ustaviti sodni postopek in zadevo zaradi sestave nove obtožnice vrniti državnemu tožilstvu, združljiv s členom 6 Direktive 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku (UL 2012, L 142, str. 1), načelom odločanja v razumnem roku iz člena 47, drugi odstavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, načelom primarnosti prava Unije in načelom spoštovanja dostojanstva, če zaradi njega prihaja do precejšnje odložitve kazenskega postopka in bi bilo mogoče napake odpraviti takoj na naroku?

____________