Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Varna (Bulharsko) dne 22. října 2019 – „TEAM POWER EUROPE“ EOOD v. Direktor na Teritorialna direkcija na Nacionalna agencija za prichodite – Varna

(Věc C-784/19)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Administrativen sad Varna

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: „TEAM POWER EUROPE“ EOOD

Žalovaný: Direktor na Teritorialna direkcija na Nacionalna agencija za prichodite – Varna

Předběžná otázka

Musí být čl. 14 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/20091 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, vykládán v tom smyslu, že, aby bylo možno mít za to, že agentura práce běžně vykonává své činnosti v členském státě, v němž je usazena, musí podstatnou část své činnosti dočasného přidělování pracovníků poskytovat uživatelům, kteří jsou usazeni ve stejném členském státě?

____________

1     Úř. věst.. 2009. L 284, s.1.