Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Varna (Bulgarien) den 22. oktober 2019 – »TEAM POWER EUROPE« EOOD mod Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna

(Sag C-784/19)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Administrativen sad Varna

Parter i hovedsagen

Sagsøger: »TEAM POWER EUROPE« EOOD

Sagsøgt: Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 14, stk. 2, i Europa-Parlaments og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 1 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger fortolkes således, at et vikarbureau, for at det kan antages, at det normalt udøver sin virksomhed i den medlemsstat, hvor det er etableret, skal udføre en omfattende del af sin virksomhed med udlejning af midlertidig arbejdskraft for brugervirksomheder, som er etableret i den samme medlemsstat?

____________

1     EUT 2009, L 284, s. 1.