Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Varna (Bulgaaria) 22. oktoobril 2019 – „TEAM POWER EUROPE“ EOOD versus Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna

(kohtuasi C-784/19)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administrativen sad Varna

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: „TEAM POWER EUROPE“ EOOD

Vastustaja: Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 987/20091 , milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord, artikli 14 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et selleks, et saaks eeldada, et ajutist tööjõudu vahendav ettevõtja tegutseb tavaliselt liikmesriigis, kus ta on asutatud, peab ta olulise osa tööjõu vahendamisest teostama selliste kasutajaettevõtjate jaoks, kes on asutatud samas liikmesriigis?

____________

1 ELT 2009, L 284, lk 1.