Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. listopada 2019. uputio Administrativen sad Varna (Bugarska) – TEAM POWER EUROPE EOOD protiv Direktor na Teritorialna direkcia na Nacionalna agencia za prihodite – Varna

(predmet C-784/19)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Administrativen sad Varna

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: „TEAM POWER EUROPE” EOOD

Tuženik: Direktor na Teritorialna direkcia na Nacionalna agencia za prihodite – Varna

Prethodno pitanje

Treba li članak 14. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 987/20091 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti tumačiti na način da, kako bi se moglo zaključiti da poduzeće za privremeno zapošljavanje redovno obavlja svoju djelatnost u državi članici u kojoj ima poslovni nastan, ono treba obavljati značajan dio djelatnosti ustupanja radnika za korisnike koji imaju poslovni nastan u istoj državi članici?

____________

1     SL 2009., L 284, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 171.)