Language of document :

2019 m. spalio 22 d. Administrativen sad Varna (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje „TEAM POWER EUROPE“ EOOD / Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna

(Byla C-784/19)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad Varna

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: „TEAM POWER EUROPE“ EOOD

Atsakovas: Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna

Prejudicinis klausimas

Ar 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/20091 , nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, 14 straipsnio 2 dalis aiškintina taip: tam, kad būtų galima laikyti, jog laikinojo įdarbinimo įmonė paprastai savo veikla verčiasi valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigusi, didelę laikinojo įdarbinimo veiklos dalį ji turi atlikti laikinojo darbo naudotojų, įsisteigusių toje pačioje valstybėje narėje, naudai?

____________

1 OL L 284, 2009, p. 1.