Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 22. oktobrī iesniedza Administrativen sad Varna (Bulgārija) – “TEAM POWER EUROPE” EOOD/Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna

(Lieta C-784/19)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Administrativen sad Varna

Pamatlietas puses

Prasītāja: “TEAM POWER EUROPE” EOOD

Atbildētājs: Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 987/2009 1 (2009. gada 16. septembris), ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, 14. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai varētu uzskatīt, ka pagaidu darba aģentūra parasti savu saimniecisko darbību veic dalībvalstī, kurā tā ir reģistrēta, tai būtiska daļa no saviem pakalpojumiem darbaspēka nodrošināšanas jomā ir jāsniedz lietotājuzņēmumiem, kuri ir reģistrēti tajā pašā dalībvalstī?

____________

1 OV 2009, L 284, 1. lpp.