Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Administrativen sad Varna (Bulgarije) op 22 oktober 2019 – „TEAM POWER EUROPE EOOD” / Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite Varna

(Zaak C-784/19)

Procestaal: Bulgaars

Verwijzende rechter

Administrativen sad Varna

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: „Team Power Europe” EOOD

Verwerende partij: Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite Varna

Prejudiciële vraag

Moet artikel 14, lid 2, van verordening (EG) nr. 987/20091 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, aldus worden uitgelegd dat een uitzendbureau een substantieel gedeelte van zijn uitzendactiviteiten moet verrichten voor inlenende ondernemingen die in dezelfde lidstaat zijn gevestigd, om te kunnen aannemen dat dit uitzendbureau zijn werkzaamheden normaliter verricht op het grondgebied van de lidstaat waar het is gevestigd?

____________

1 PB 2009, L 284, blz. 1