Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Varna (Bolgarija) 22. oktobra 2019 – „TEAM POWER EUROPE“ EOOD/Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna

(Zadeva C-784/19)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad Varna

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: „TEAM POWER EUROPE“ EOOD

Tožena stranka: Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 14(2) Uredbe (ES) št. 987/20091 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti razlagati tako, da mora agencija za zagotavljanje začasnega dela, da bi lahko trdili, da običajno opravlja dejavnost v državi članici, v kateri ima sedež, znaten del dejavnosti posredovanja delavcev opraviti za stranke, ki imajo sedež v isti državi članici?

____________

1     UL 2009, L 284, str. 1.