Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Varna (Bulgarien) den 22 oktober 2019 – ”TEAM POWER EUROPE” EOOD mot Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna

(Mål C-784/19)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad Varna

Parter i det nationella målet

Klagande: ”TEAM POWER EUROPE” EOOD

Motpart: Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna

Tolkningsfråga

Ska artikel 14.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/20091 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen tolkas så, att det krävs, för att ett bemanningsföretag ska anses normalt bedriva sin verksamhet i den medlemsstat där det är etablerat, att det tillhandahåller en omfattande del av uthyrningen av personal till andra företag som är etablerade i samma medlemsstat?

____________

1     EUT L 284, 2009, s.1.