Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Frankenthal (Německo) dne 17. září 2019 – OK v. Daimler AG

(Věc C-685/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht Frankenthal

Účastníci původního řízení

Žalobce: OK

Žalovaná: Daimler AG

Předběžné otázky

Musí být čl. 5 odst. 2 druhá věta písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla1 vykládán a uplatňován v tom smyslu, že použití odpojovacích zařízení ve smyslu tohoto nařízení je nezbytné pouze v případě, pokud nebylo možno ani při použití nejmodernější technologie dostupné v okamžiku získání schválení typu pro příslušný model vozidla zaručit ochranu motoru proti poškození nebo poruše a bezpečný provoz vozidla?

Druhá otázka v případě kladné odpovědi na první otázku:

Jsou z jiných důvodů - například chybějících dlouhodobých zkušeností, nepřiměřeně vysokých nákladů na nejmodernější technologii v porovnání s jinými technologiemi, jež mají zásadní dopad na prodejní cenu - přípustné odchylky od základní povinnosti použít nejmodernější technologii dostupnou v okamžiku schválení typu?

Druhá otázka v případě záporné odpovědi na první otázku:

Jedná se i v případě použití v zásadě přípustných technologických součástí o nepřípustné odpojovací zařízení v podobě tzv. „teplotního okna“, jsou-li příslušné parametry, které jsou v této souvislosti uloženy v řídící jednotce motoru, nastaveny tak, že čištění výfukových plynů není aktivováno

a)     během větší části roku, protože zvolené teploty odpovídají teplotám, které je nutno obvykle očekávat,

b)     v relevantních regionech Německa resp. evropského vnitřního trhu, a to z důvodu nastavení jiných parametrů, například aktuální nadmořské výšky vozidla,

nebo je toto čištění aktivováno pouze omezeně.

____________

1 Úř. věst. 2007, L 171, s. 1.