Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Frankenthal (Saksamaa) 17. septembril 2019 – OK versus Daimler AG

(kohtuasi C-685/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Frankenthal

Põhikohtuasja pooled

Hageja: OK

Kostja: Daimler AG

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määruse (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, 1 artikli 5 lõike 2 teise lause punkti a tuleb tõlgendada ja kohaldada nii, et vajadus kasutada katkestusseadmeid nimetatud sätte tähenduses esineb ainult juhul, kui ka olukorras, kus kasutati konkreetse sõidukimudeli tüübikinnituse saamise ajal olemasolevat kõrgtehnoloogiat, ei olnud võimalik kaitsta mootorit kahju või õnnetusjuhtumi eest ja sõidukit ohutult kasutada?

2.    Teine küsimus juhuks, kui vastus esimesele küsimusele on jaatav

Kas muudel põhjustel – näiteks pikaajalise kogemuse puudumine, kõrgtehnoloogia ebaproportsionaalselt suur kulu võrreldes teiste müügihinda oluliselt mõjutavate tehnoloogiatega – on lubatud teha erandeid põhimõttelisest kohustusest kasutada tüübikinnituse andmise ajal olemasolevat kõrgtehnoloogiat?

Teine küsimus juhuks, kui vastus esimesele küsimusele on eitav

Kas ka olukorras, kus kasutatakse põhimõtteliselt lubatud tehnoloogilisi komponente, on tegemist lubamatu katkestusseadmega nn „temperatuuriakna“ (temperatuurivahemiku) kujul, kui mootori juhtimisseadesse salvestatud parameetrid on valitud selliselt, et heitgaaside puhastamine ei ole aktiveeritud või on ainult osaliselt aktiveeritud

a)    valitud temperatuuride tõttu, lähtudes suurema osa aasta jooksul tavaliselt eeldatavatest temperatuuridest;

b)    muude parameetrite tõttu – näiteks selle tõttu, et sõiduk asub teataval kõrgusel üle merepinna – Saksamaa asjaomastes piirkondades või Euroopa siseturul?

____________

1 ELT 2007, L 171, lk 1.