Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. rujna 2019. uputio Landgericht Frankenthal (Njemačka) – OK protiv Daimler AG

(predmet C-685/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Frankenthal

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: OK

Tuženik: Daimler AG

Prethodna pitanja

Treba li članak 5. stavak 2. drugu rečenicu točku (a) Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila1 tumačiti i primijeniti na način da je uporaba poremećajnih uređaja u smislu te norme potrebna isključivo ako se ni uporabom najsuvremenije tehnologije dostupne u vrijeme dobivanja homologacije tipa za dotični model vozila nisu mogli osigurati zaštita motora od oštećenja ili od prometne nezgode i sigurno djelovanje vozila?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo prethodno pitanje:

jesu li dopuštena odstupanja od načelne obveze uporabe najsuvremenije tehnologije dostupne u vrijeme homologacije tipa zbog drugih razloga, kao što su nedostatak dugogodišnjeg iskustva ili nerazmjerno visoki troškovi najsuvremenije tehnologije u odnosu na druge tehnologije, koji znatno utječu na prodajnu cijenu?

U slučaju niječnog odgovora na prvo prethodno pitanje:

je li i u slučaju uporabe načelno dopuštenih tehnoloških komponenti nedopušten poremećajni uređaj u obliku takozvanog „termoprozora” ako su parametri kontrole motora odabrani na način da kontrola onečišćivanja

(a)    na temelju odabranih temperatura tijekom većeg dijela godine zbog uobičajenih očekivanih temperatura

(b)    na temelju ostalih parametara u relevantnim područjima Njemačke odnosno europskog unutarnjeg tržišta, poput trenutačne nadmorske visine vozila

nije aktivirana ili je tek ograničeno aktivirana?

____________

1     SL 2007., L 171, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 30., str. 284.)