Language of document :

A Landgericht Frankenthal (Németország) által 2019. szeptember 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – OK kontra Daimler AG

(C-685/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Frankenthal

Az alapeljárás felei

Felperes: OK

Alperes: Daimler AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni és alkalmazni a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i európai parlamenti és tanácsi rendelet1 5. cikke (2) bekezdésének a) pontját, hogy aszerint a rendelet értelmében vett, ún. hatástalanító berendezés alkalmazása csak akkor indokolt, ha a motor sérüléssel vagy balesettel szembeni védelme és a jármű biztonságos üzemeltetése még az adott járműmodellhez a típusjóváhagyás megadásának időpontjában rendelkezésre álló csúcstechnológia alkalmazásával sem volt biztosított?

Az 1. kérdésre adott igenlő válasz esetén:

Egyéb okból, így például a hosszútávú tapasztalatok hiánya vagy a csúcstechnológia más technológiákhoz képest aránytalanul magas, az eladási árat jelentősen befolyásoló költségei miatt megengedett-e a típusjóváhagyás megadásakor rendelkezésre álló csúcstechnológia kötelező alkalmazásától való eltérés?

Az 1. kérdésre adott nemleges válasz esetén:

Tiltott hatástalanító berendezésről van-e szó a főszabály szerint megengedett technológiai elemek alkalmazása esetén is, amennyiben azok az ún. „hőmérsékleti tartomány” formájában jelennek meg, és a motor irányításában az ezáltal elmentett paraméterek oly módon kerülnek kiválasztásra, hogy a kipufogógáz-tisztítás

a beállított hőmérséklet alapján, az év nagy részében szokásosan várható hőmérséklet miatt

egyéb paraméter alapján, így például a jármű tengerszint feletti aktuális magassága miatt Németország, ill. az európai belső piac releváns területein

nem, vagy csak korlátozottan aktiválódik[?]

____________

1 HL 2007. L 171., 1. o.