Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Frankenthal (Germania) la 17 septembrie 2019 – OK/Daimler AG

(Cauza C-685/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Frankenthal

Părțile din procedura principală

Reclamant: OK

Pârâtă: Daimler AG

Întrebările preliminare

1)    Articolul 5 alineatul (2) a doua teză litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor1 trebuie interpretat și aplicat în sensul în care necesitatea utilizării unor dispozitive de manipulare în sensul dispoziţiei menţionate trebuie admisă numai în situația în care, deși a fost utilizată cea mai avansată tehnologie disponibilă la data obținerii omologării de tip pentru modelul de vehicul respectiv, nu se putea asigura protecția motorului împotriva deteriorărilor sau a unui accident şi funcționarea în siguranță a vehiculului?

2)    În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

Derogări de la obligația utilizării în principiu a celei mai avansate tehnologii disponibile la data obținerii omologării de tip sunt admisibile pentru alte motive cum ar fi lipsa experienței pe termen lung sau costurile disproporționate ale tehnologiei celei mai avansate în raport cu alte tehnologii, cu un impact semnificativ asupra prețului de vânzare -?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare:

Utilizarea unor componente tehnologice în principiu admisibile implică de asemenea utilizarea unui dispozitiv de manipulare interzis sub forma așa-numitei „ferestre termice” în cazul în care parametrii stabiliți în acest sens în sistemul de control al motorului sunt selectați astfel încât sistemul de control al emisiilor:

a)    din cauza temperaturilor selectate având în vedere temperaturile normale preconizate în cea mai mare parte a anului;

b)    din cauza altor parametri în regiunile relevante din Germania sau din piața internă europeană cum ar fi înălțimea actuală a vehiculului peste nivelul mării

să nu fie activat sau să fie activat doar într-un mod limitat?

____________

1     JO 2007, L 171, p. 1.