Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Frankenthal (Nemčija) 17. septembra 2019 – OK/Daimler AG

(Zadeva C-685/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Frankenthal

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: OK

Tožena stranka: Daimler AG

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 5(2), drugi stavek, točka (a), Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil1 razlagati in uporabljati tako, da je treba potrebi uporabe odklopnih naprav v smislu te določbe pritrditi le tedaj, kadar tudi z uporabo vrhunske tehnologije, razpoložljive v času pridobitve homologacije za konkretni model vozila, ni bilo mogoče zagotoviti zaščite motorja pred okvarami ali poškodbami in varnega delovanja vozila?

Za primer, da je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

Ali so iz drugih razlogov – na primer zaradi manjkajočih dolgoročnih izkušenj, nesorazmerno visokih stroškov vrhunske tehnologije v razmerju do drugih tehnologij s pomembnim vplivom na prodajno ceno – dopustna odstopanja od načelne obveznosti uporabe vrhunske tehnologije, razpoložljive v času pridobitve homologacije?

Za primer, da je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

Ali gre tudi pri uporabi načelno dopustnih tehnoloških sestavnih delov za nedopustno odklopno napravo v obliki tako imenovanega „toplotnega okna“, če so parametri, shranjeni v zvezi s tem v krmilnem sistemu motorja, izbrani tako, da se čiščenje izpušnih plinov

(a)    na podlagi izbranih temperatur zaradi običajno pričakovanih temperatur tekom večine leta

(b)    na podlagi drugih parametrov – na primer v obliki aktualne višine vozila nad ravnjo morske gladine – v upoštevnih regijah Nemčije oziroma evropskega notranjega trga

nikoli ne aktivira ali pa se aktivira le v omejenem obsegu?

____________

1 UL 2007, L 171, str. 1.