Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. listopada 2019. uputio Sąd Apelacyjny w Warszawie (Poljska) – SM protiv Mittelbayerischer Verlag KG

(predmet C-800/19)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: SM

Tuženik: Mittelbayerischer Verlag KG

Prethodna pitanja

Treba li članak 7. točku 2. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima1 tumačiti na način da se nadležnost temeljena na središtu interesa primjenjuje u predmetu povodom tužbe fizičke osobe za zaštitu njezinih prava osobnosti u slučaju kada objava na internetu određena kao povreda tih prava ne sadržava informacije koje se izravno ili neizravno odnose na tu osobu, ali sadržava informacije ili tvrdnje koje upućuju na kažnjivo ponašanje kolektiva kojemu pripada tužitelj (u konkretnim okolnostima ovog predmeta: naroda) s kojima tužitelj povezuje povredu njegovih prava osobnosti?

Treba li u predmetu za imovinsku i neimovinsku zaštitu prava osobnosti od povreda na internetu, prilikom ocjene sudske nadležnosti iz članka 7. točke 2. Uredbe [[omissis] br. 1215/2012 [omissis]], odnosno prilikom ocjene je li nacionalni sud sud mjesta u kojem je nastala ili može nastati štetna radnja, uzeti u obzir elemente kao što su:

- javnost kojoj je u načelu upućena internetska stranica na kojoj je došlo do povrede,

- jezik na kojem je sastavljena ta internetska stranica i sporna objava,

- razdoblje tijekom kojeg je sporna internetska informacija bila dostupna javnosti,

- osobne tužiteljeve okolnosti, kao što je tužiteljeva ratna povijest i njegova sadašnja društvena aktivnost, na koje se u ovom predmetu poziva kao opravdanje za posebno pravo da se pred sudom protivi širenju tvrdnji protiv kolektiva, zajednice, čiji član je tužitelj?

____________

1 SL 2012., L 351, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289. i ispravci SL 2014., L 160, str. 40. i SL 2016., L 202, str. 57.)