Language of document :

2019 m. spalio 30 d. Sąd Apelacyjny w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SM / Mittelbayerischer Verlag KG

(Byla C-800/19)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: SM

Atsakovė: Mittelbayerischer Verlag KG

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo1 7 straipsnio 2 punktas turi būti aiškinamas taip, kad interesų centru pagrįsta jurisdikcija taikoma fizinio asmens ieškiniui dėl jo asmeninių teisių apsaugos, kai internetinėje publikacijoje, kuri nurodoma kaip šias teises pažeidžiantis veiksmas, nėra tiesiogiai ar netiesiogiai su šiuo konkrečiu fiziniu asmeniu susijusios informacijos, tačiau yra informacijos ar teiginių, leidžiančių numanyti bendruomenės (konkrečiomis šios bylos aplinkybėmis – tautos), kuriai priklauso ieškovas, smerktinus veiksmus, o ieškovas tai sieja su savo asmeninių teisių pažeidimu?

2.    Ar byloje dėl turtinių ir neturtinių asmeninių teisių apsaugos nuo pažeidimų internete, įvertinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 7 straipsnio 2 punkte nustatytus jurisdikcijos pagrindus, tai yra nustatant, ar nacionalinis teismas yra vietos, kurioje įvyko ar gali įvykti žalą sukėlęs įvykis, teismas, reikėtų atsižvelgti į tokias aplinkybes kaip:

    - publika, kuriai iš esmės yra skirta interneto svetainė, kurioje buvo padarytas pažeidimas,

    - kalba, kuria parengta tokia interneto svetainė ir skundžiama publikacija,

    - laikas, kurį skundžiama interneto informacija buvo prieinama gavėjams,

    - individualios ieškovo aplinkybės, kaip antai ieškovo likimas karo metu ir jo dabartinė socialinė veikla, šioje byloje nurodytos kaip pagrindžiančios specialiąją teisę pateikti prieštaravimą teisme dėl kaltinimų bendrijai ar bendruomenei, kurios narys yra ieškovas, skleidimo?

____________

1 OL L 351, 2012, p. 1.