Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polonia) la 30 octombrie 2019 – SM/Mittelbayerischer Verlag KG

(Cauza C-800/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Părțile din procedura principală

Reclamant: SM

Pârâtă: Mittelbayerischer Verlag KG

Întrebările preliminare

1.    Articolul 7 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială1 trebuie interpretat în sensul că competența întemeiată pe legătura cu centrului intereselor are aplicabilitate în speța privind acțiunea persoanei fizice privind protecția drepturilor sale personale în cazul în care publicația pe internet indicată drept faptă care încalcă aceste drepturi nu cuprinde informații directe sau indirecte referitoare la această persoană fizică concretă, ci cuprinde informații sau constatări care sugerează acțiuni reprobabile ale colectivității din care face parte reclamantul (în împrejurările concrete ale acestei cauze: poporul), de care reclamantul leagă încălcarea drepturilor sale personale?

2.    În cauza privind protecția patrimonială și nepatrimonială a drepturilor personale față de încălcarea acestora pe internet, apreciind temeiul competenței generale ca fiind articolul 7 punctul 2 din Regulamentul nr. 1215/2012, respectiv cu ocazia realizării aprecierii dacă instanța națională este instanța de la locul unde s-a produs sau riscă să se producă fapta prejudiciabilă, trebuie să se țină seama de elemente precum:

- sfera destinatarilor cărora li se adresează în principal site-ul internet pe care a fost săvârșită încălcarea,

- limba în care sunt redactate site-ul internet și publicarea în cauză;

- durata punerii la dispoziția destinatarilor a informației în cauză pe site-ul internet;

- împrejurări individuale ale reclamantului, cum ar fi situația reclamantului în timpul războiului și activitatea sa socială prezentă, și care poate fi invocată în speță drept justificare a dreptului specific de a se opune, în justiție, promovării unor acuzații împotriva colectivității, a comunității din care face parte reclamantul?

____________

1     JO 2012, L 351, p. 1.