Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Naczelny Sąd Administracyjny (Πολωνία) στις 24 Σεπτεμβρίου 2019 – J.K. κατά Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

(Υπόθεση C-703/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Αιτούν δικαστήριο

Naczelny Sąd Administracyjny

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: J.K.

Καθού: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Προδικαστικά ερωτήματα

Εμπίπτει στην έννοια «υπηρεσίες εστιατορίου» ή «υπηρεσίες εστίασης» στις οποίες εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ [άρθρο 98, παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 12α, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας1 , σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 282/2011 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας2 ], η πώληση παρασκευασμένων φαγητών όταν διενεργείται υπό προϋποθέσεις, όπως στην εκκρεμή ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου διαφορά, δηλαδή όταν:

ο πωλητής διαθέτει στους αγοραστές την υποδομή για την επί τόπου κατανάλωση του αγορασθέντος γεύματος (διαχωρισμένος χώρος που προορίζεται για την κατανάλωση τροφής, πρόσβαση σε τουαλέτες)·

δεν διατίθενται σερβιτόροι·

δεν υφίσταται καμία υπηρεσία υπό στενή έννοια·

η διαδικασία της παραγγελίας είναι απλοποιημένη και εν μέρει αυτοματοποιημένη·

ο πελάτης μπορεί μόνο περιορισμένα να προσαρμόσει την παραγγελία του στις προσωπικές του ανάγκες;

Εξαρτάται η απάντηση στο πρώτο ερώτημα από τον τρόπο παρασκευής των φαγητών, δηλαδή ειδικότερα από το γεγονός ότι τα έτοιμα γεύματα παρασκευάζονται με ημιεπεξεργασμένα προϊόντα, μερικά εκ των οποίων έχουν υποστεί προηγουμένως θερμική επεξεργασία;

Αρκεί για την απάντηση στο πρώτο ερώτημα η διαπίστωση ότι ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την προσφερόμενη υποδομή ή πρέπει υποχρεωτικά να διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία αυτά συνιστούν κατά την αντίληψη του μέσου πελάτη ουσιώδες στοιχείο της παροχής υπηρεσιών;

____________

1 ΕΕ 2006, L 347, σ. 1.

2 ΕΕ 2011, L 77, σ. 1.