Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Naczelny Sąd Administracyjny (Puola) on esittänyt 24.9.2019 – J.K. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

(asia C-703/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Naczelny Sąd Administracyjny

Pääasian asianosaiset

Valittaja: J.K.

Vastapuoli: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Ennakkoratkaisukysymykset

Kuuluuko käsitteen ”ravintolapalvelu”, johon sovelletaan alennettua arvonlisäverokantaa [yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 98 artiklan 2 kohta, luettuna yhdessä liitteessä III olevan 12 a kohdan kanssa, luettuna yhdessä yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä 15.3.2011 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/20112 6 artiklan kanssa] alaan valmiiden ruoka-annosten myynti kansallisen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetun riita-asian kaltaisissa olosuhteissa, toisin sanoen silloin, kun

–    myyjä antaa ostajien käyttöön infrastruktuurin, joka mahdollistaa ostetun aterian nauttimisen ostopaikassa (erillinen ruokailuun tarkoitettu tila, pääsy wc-tiloihin)

–    ei ole erityistä tarjoiluhenkilökuntaa

–    tarjoilua sanan suppeassa merkityksessä ei ole

–    tilaamista on yksinkertaistettu ja osittain automatisoitu

–    asiakkaalla on rajalliset mahdollisuudet yksilöllistää tilaus.

Onko ensimmäiseen kysymykseen vastattaessa merkitystä sellaisella ruuan valmistustavalla, jossa erityisesti tietyt puolivalmisteet lämpökäsitellään ja kootaan puolivalmisteista valmiita ruoka-annoksia?

Onko ensimmäiseen kysymykseen vastattaessa riittävää selvittää, että asiakkaalla olisi potentiaalinen mahdollisuus käyttää tarjolla olevaa infrastruktuuria, vai onko tarpeen osoittaa, että keskivertoasiakkaan näkökulmasta tämä osatekijä on olennainen osa suoritusta?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.

2 EUVL 2011, L 77 s. 1