Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. rujna 2019. uputio Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) – J.K. protiv Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

(predmet C-703/19)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: J.K.

Tuženik: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Prethodna pitanja

Obuhvaća li opseg pojma „usluge restorana” na koju se primjenjuje snižena stopa PDV-a [članak 98. stavak 2. u vezi s točkom 12.a Priloga III. Direktivi Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 u vezi s člankom 6. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost2 prodaju gotovih jela u okolnostima poput onih u sporu koji se vodi pred nacionalnim sudom, odnosno u situaciji u kojoj prodavatelj:

- stavlja na raspolaganje kupcima infrastrukturu koja omogućuje konzumiranje kupljenog obroka na licu mjesta (odvojen prostor za konzumaciju, pristup nužnicima);

- nema specijaliziranu konobarsku uslugu;

- ne postoji usluga u užem smislu;

- postupak naručivanja pojednostavnjen je i djelomično automatiziran;

- kupcu je ograničena mogućnost personalizacije narudžbe.

Je li za odgovor na prvo pitanje od ključne važnosti način pripreme jela koji se prije svega sastoji od termičke obrade određenih poluproizvoda i sastavljanja gotovih jela od poluproizvoda?

Je li za odgovor na prvo pitanje dovoljno da kupac ima mogućnost korištenja ponuđene infrastrukture ili valja utvrditi da sa stajališta prosječnog kupca taj element predstavlja ključni dio usluge?

____________

1 SL 2006., L 347, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.

2 SL 2011., L 77, str. 1. do 22.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 375.