Language of document :

A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2019. szeptember 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – J. K. kontra Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

(C-703/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Naczelny Sąd Administracyjny

Az alapeljárás felei

Felperes: J. K.

Alperes: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A kedvezményes héamérték (a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 98. cikkének (2) bekezdése, együttesen értelmezve ezen irányelv III. mellékletének 12a. pontjával és a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló, 2011. március 15-i 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet2 6. cikkével) alá tartozó „éttermi szolgáltatások” fogalma magában foglalja-e a készételek értékesítését az alapügyhöz hasonló feltételek mellett, azaz amikor az eladó:

- a megvásárolt étel azonnali elfogyasztását lehetővé tevő infrastruktúrát tesz hozzáférhetővé a vevő számára (fogyasztást szolgáló elkülönített helyiség, mosdóhoz való hozzáférés);

- nincs szakképzett személyzet által végzett felszolgálás;

- nem kerül sor szoros értelemben vett szolgáltatásra;

- a rendelési folyamat egyszerűsített és részben automatizált;

- a vendégnek korlátozott lehetősége van a megrendelés személyre szabására?

Befolyásolja-e az első kérdésre adott választ az ételek elkészítésének módja, amely többek között egyes félkésztermékek hőkezeléséből, valamint készételek félkésztermékekből történő összeállításából áll?

Elégséges-e az első kérdés megválaszolásához az, hogy a vendégnek lehetősége van igénybe venni a felajánlott infrastruktúrát, vagy annak megállapítása is szükséges, hogy az átlagos vendég szempontjából ez az elem a szolgáltatás lényeges részét képezi?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.

2 HL 2011. L 77., 1. o.