Language of document :

2019 m. rugsėjo 24 d. Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje J.K. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

(Byla C-703/19)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Naczelny Sąd Administracyjny

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: J.K.

Atsakovas: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar sąvoka „maitinimo paslauga“, kuriai taikomas lengvatinis PVM tarifas, [2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 98 straipsnio 2 dalis kartu su III priedo 12a punktu, atsižvelgiant į 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės2 , 6 straipsnį] apima paruoštų patiekalų pardavimą tokiomis sąlygomis, kokios yra nagrinėjamos pagrindinėje byloje, t. y. kai

-    pardavėjas suteikia pirkėjams galimybę naudotis infrastruktūra, leidžiančia nusipirktą maistą suvartoti vietoje (atskiras vartoti skirtas plotas, galimybė naudotis tualetais),

-    neteikiamos specializuotos padavėjų paslaugos,

-    nėra aptarnavimo siaurąja prasme,

-    užsakymo procesas yra supaprastintas ir iš dalies automatizuotas,

-    klientas turi ribotas galimybes individualizuoti užsakymą?

2.    Ar atsakant į pirmąjį klausimą turi reikšmės patiekalų ruošimo būdas, ypač kai kurių pusgaminių terminis apdorojimas ir paruoštų patiekalų sudarymas iš pusgaminių?

3.    Ar atsakant į pirmąjį klausimą pakanka, kad klientas turėtų galimybę pasinaudoti siūloma infrastruktūra, ar vis dėlto būtina nustatyti, kad, atsižvelgiant į vidutinį klientą, šis aspektas yra esminė tiekimo dalis?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.

2 OL L 77, 2011, p. 1.