Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 24. septembrī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – J.K./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

(Lieta C-703/19)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Naczelny Sąd Administracyjny

Pamatlietas puses

Prasītājs: J.K.

Atbildētājs: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Prejudiciālie jautājumi

Vai “restorānu pakalpojuma” jēdziena, kam piemērojama samazināta PVN likme [Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 98. panta 2. punkts kopsakarā ar III pielikuma 12.a punktu, kopsakarā ar Padomes Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011 (2011. gada 15. marts), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 2 , 6. pantu], tvērumā ietilpst gatavu ēdienu pārdošana tādos apstākļos, kā iesniedzējtiesā izskatāmajā lietā, proti, ja:

– pārdevējs nodrošina pircējiem infrastruktūru, kas ļauj patērēt iegādāto ēdienu uz vietas (atsevišķa telpa, kas paredzēta patēriņam, piekļuve tualetēm);

– nav specializētas viesmīļu apkalpošanas;

– nav servisa šaurā nozīmē;

– pasūtīšanas process ir vienkāršots un daļēji automatizēts;

– klientam ir ierobežota iespēja personalizēt pasūtījumu.

Vai atbildi uz pirmo jautājumu ietekmē ēdienu pagatavošanas veids, kas galvenokārt ir noteiktu pusfabrikātu termiskā apstrāde un gatavu ēdienu veidošanu no pusfabrikātiem?

Vai atbildei uz pirmo jautājumu ir pietiekams, ka klientam ir potenciāla iespēja izmantot piedāvāto infrastruktūru, vai arī ir jākonstatē, ka no vidusmēra klienta skatupunkta šis elements ir pakalpojuma būtiska daļa?

____________

1     OV 2006, L 347, 1. lpp.

2     OV 2011, L 77, 1. lpp.