Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) la 24 septembrie 2019 – J.K./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

(Cauza C-703/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Naczelny Sąd Administracyjny

Părțile din procedura principală

Reclamant: J.K.

Pârât: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Întrebările preliminare

În domeniul de aplicare al noțiunii „servicii de restaurant”, în cazul căreia este aplicabilă cota redusă de TVA [articolul 98 alineatul (2) coroborat cu anexa III punctul 12a din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 coroborat cu articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată2 ] este inclusă vânzarea de mâncăruri preparate, în împrejurări precum cele din acțiunea desfășurată în fața instanței naționale, respectiv în cazul în care vânzătorul:

- pune la dispoziția cumpărătorilor infrastructura care permite consumul pe loc al alimentelor preparate cumpărate (punerea la dispoziție a spațiului destinat consumului, accesul la toalete);

- nu asigură chelneri;

- nu există servire în sens strict;

- procesul de comandă este simplificat și parțial automatizat;

- clientul are posibilități limitate de a personaliza comanda.

Influențează răspunsul la prima întrebare modul de preparare a felurilor de mâncare care constau în special în tratamentul termic al unor produse semipreparate precum și alcătuirea din semipreparate a unor preparate finale?

Este suficient, pentru a se răspunde la prima întrebare, ca clientul să aibă posibilitatea de a beneficia de infrastructura oferită sau este necesar să se stabilească și faptul că, din punctul de vedere al clientului mediu, acest element constituie o parte esențială a prestației?

____________

1     JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.

2     JO 2011, L 77, p.1.