Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 24. septembra 2019 – J.K./Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

(Zadeva C-703/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: J.K.

Nasprotna stranka: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je s pojmom „restavracijska storitev“, za katero se uporabi nižja stopnja DDV (člen 98(2) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost1 v povezavi s točko 12a Priloge III k tej direktivi in s členom 6 Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost2 ), zajeta prodaja pripravljenih jedi v okoliščinah, kakršne so v postopku v glavni stvari, torej v položaju, v katerem:

-    prodajalec kupcem daje na razpolago infrastrukturo, ki omogoča zaužitje kupljenega obroka na kraju samem (ločen prostor, namenjen prehrani, možnost uporabe toalet);

-    ni specializirane natakarske postrežbe;

-    ni strežbe v ozkem pomenu izraza;

-    postopek naročanja je poenostavljen in delno avtomatiziran;

-    stranka ima omejene možnosti za prilagoditev naročila svojim željam.

2.    Ali je za odgovor na prvo vprašanje upošteven način priprave jedi, pri katerem gre zlasti za termično obdelavo nekaterih polizdelkov in sestavljanje pripravljenih jedi iz polizdelkov?

3.    Ali za odgovor na prvo vprašanje zadostuje že to, da ima stranka možnost uporabiti nudeno infrastrukturo, ali pa je nujno ugotoviti, da z vidika povprečne stranke ta element pomeni bistveni del storitve?

____________

1 UL 2006, L 347, str. 1.

2 UL 2011, L 77, str. 1.