Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 12. srpna 2019 – Husqvarna AB v. Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

(Věc C-607/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Husqvarna AB

Žalovaná: Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

Předběžné otázky

Vztahují se v případě protinávrhu na zrušení ochranné známky Evropské unie, který byl podán před uplynutím období pěti let neužívání, na určení dne, který je rozhodný pro výpočet období neužívání ve smyslu čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Společenství1 a čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Evropské unie2 , pravidla uvedená v nařízení o ochranné známce Společenství, jakož i v nařízení o ochranné známce Evropské unie?

V případě kladné odpovědi na první otázku: Musí se při výpočtu období pěti let neužívání podle čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Společenství a čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení o ochranné známce Evropské unie v případě protinávrhu na zrušení ochranné známky EU, který byl podán před uplynutím období pěti let neužívání, vycházet ze dne podání protinávrhu, nebo ze dne konání posledního jednání v řízení před odvolacím soudem?

____________

1     Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).

2     Nařízení Evorpského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1).