Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 12. augustil 2019 – Husqvarna AB versus Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

(kohtuasi C-607/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Husqvarna AB

Kostja: Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

Eelotsuse küsimused

1.    Kas juhul, kui vastuhagi ELi kaubamärgist tulenevate õiguste tühistamiseks on esitatud enne kaubamärgi viieaastase kasutamata jätmise ajavahemiku lõppu, tuleb selle kuupäeva kindlaksmääramisel, millest lähtutakse määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a1 ja määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkti a2 kohase kasutamata jätmise ajavahemiku arvutamisel, järgida määruse nr 207/2009 ja määruse 2017/1001 sätteid?

2.    Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt: kas määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a ja määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkti a kohase viieaastase kasutamata jätmise ajavahemiku arvutamisel tuleb juhul, kui vastuhagi ELi kaubamärgist tulenevate õiguste tühistamiseks on esitatud enne kaubamärgi viieaastase kasutamata jätmise ajavahemiku lõppu, lähtuda vastuhagi esitamise kuupäevast või asja apellatsiooniastmes menetleva kohtu viimase istungi kuupäevast?

____________

1     Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1).