Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. kolovoza 2019. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Husqvarna AB protiv Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

(predmet C-607/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Husqvarna AB

Tuženik: Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

Prethodna pitanja

1.    Je li u slučaju protutužbe za opoziv žiga EU-a koja je podnesena prije isteka razdoblja neuporabe od pet godina pravilima Uredbe o žigu Zajednice i Uredbe o žigu Unije obuhvaćeno utvrđenje datuma mjerodavnog za izračun razdoblja neuporabe u okviru primjene članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe o žigu Zajednice1 i članka 58. stavka 1. točke (a) Uredbe o žigu Unije2 ?

2.    Ako odgovor na prvo prethodno pitanje bude potvrdan: treba li pri izračunu razdoblja neuporabe u skladu s člankom 51. stavkom 1. točkom (a) Uredbe o žigu Zajednice i člankom 58. stavkom 1. točkom (a) Uredbe o žigu Unije u slučaju protutužbe za opoziv žiga EU-a koja je podnesena prije isteka razdoblja od pet godina neuporabe uzeti u obzir datum podnošenja protutužbe ili datum posljednje rasprave u žalbenom postupku?

____________

1     Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)

2     Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)