Language of document :

2019 m. rugpjūčio 12 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Husqvarna AB / Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

(Byla C-607/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Husqvarna AB

Atsakovė: Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar priešieškinio dėl ES prekių ženklo panaikinimo, pareikšto nepraėjus penkerių metų nenaudojimo laikotarpiui, atveju nustatant laiko momentą, kuris yra lemiamas skaičiuojant nenaudojimo laikotarpį pagal Bendrijos prekių ženklo reglamento1 51 straipsnio 1 dalies a punktą ir Europos Sąjungos prekių ženklo reglamento2 58 straipsnio 1 dalies a punktą, turi būti taikomos Bendrijos prekių ženklo ir ES prekių ženklo reglamento normos?

2.    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą teigiamas: ar, skaičiuojant nenaudojimo laikotarpį pagal Bendrijos prekių ženklo reglamento 51 straipsnio 1 dalies a punktą ir ES prekių ženklo reglamento 58 straipsnio 1 dalies a punktą tuo atveju, kai ieškinys dėl Europos Sąjungos prekių ženklo panaikinimo buvo pareikštas nepraėjus penkerių metų nenaudojimo laikotarpiui, reikia remtis priešieškinio padavimo diena, ar paskutinio apeliacinės instancijos teismo posėdžio diena?

____________

1 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1).

2 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1).