Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 12. avgusta 2019 – Husqvarna AB/Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

(Zadeva C-607/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Husqvarna AB

Tožena stranka: Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je v primeru nasprotne tožbe za razveljavitev, ki je bila vložena pred iztekom petletnega obdobja neuporabe, določitev trenutka, ki je v okviru uporabe člena 51(1)(a) Uredbe o znamki Skupnosti1 in člena 58(1)(a) Uredbe o znamki Unije2 odločilen za izračun obdobja neuporabe, zajeta z določbami Uredbe o znamki Skupnosti in Uredbe o znamki Evropske unije?

Če je treba na prvo vprašanje odgovoriti pritrdilno: Ali je treba pri izračunu petletnega obdobja neuporabe v skladu s členom 51(1)(a) Uredbe o znamki Skupnosti in členom 58(1)(a) Uredbe o znamki Evropske unije v primerih nasprotne tožbe za razveljavitev znamke Unije, vložene pred iztekom petletnega obdobja neuporabe, upoštevati trenutek vložitve nasprotne tožbe ali trenutek zadnje obravnave na pritožbeni stopnji?

____________

1     Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 6. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1).

2     Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2017/1001 z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1).