Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Upravni sud u Zagrebu (Kroatien) den 31. oktober 2019 – FRANCK d.d. og Zagreb mod Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

(Sag C-801/19)

Processprog: kroatisk

Den forelæggende ret

Upravni sud u Zagrebu

Parter i hovedsagen

Sagsøger: FRANCK d.d., Zagreb

Sagsøgt: Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb

Præjudicielle spørgsmål

Når sagsøger, som ikke er et finansinstitut, stiller pengebeløb til rådighed mod et engangsvederlag på 1%, er der da tale om en tjenesteydelse, der kan anses som en »ydelse og formidling af lån samt forvaltning af lån ved den person, som har ydet lånene« som omhandlet i momsdirektivets 1 artikel 135, stk. 1, litra b), også selv om sagsøgeren ikke formelt er nævnt i aftalen som kreditgiver?

Er en veksel, eller et værdipapir, som indebærer en forpligtelse for udstederen til at betale et bestemt pengebeløb til den person, der er nævnt som kreditor deri, eller til den person, der senere har erhvervet dette værdipapir på lovlig vis, et »andet handelsdokument« i den forstand, hvori udtrykket anvendes i momsdirektivets artikel 135, stk. 1, litra d)?

Er sagsøgerens tjenesteydelse, som vekseludstederen betaler et vederlag på 1% for, og som består i, at sagsøgeren overdrager den modtagne veksel til et factoringselskab og i denne sammenhæng over for dette selskab garanterer, at vekseludstederen betaler fordringen i henhold til vekslen til forfaldstid:

a)    en tjenesteydelse, som er fritaget for moms som omhandlet i momsdirektivets artikel 135, stk. 1, litra b), eller

b)    en tjenesteydelse, som er fritaget for moms som omhandlet i momsdirektivets artikel 135, stk. 1, litra d)?

____________

1     Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1).