Language of document :

Az Upravni sud u Zagrebu (Horvátország) által 2019. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FRANCK d.d., Zagreb kontra Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

(C-801/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: horvát

A kérdést előterjesztő bíróság

Upravni sud u Zagrebu

Az alapeljárás felei

Felperes: FRANCK d.d., Zagreb

Alperes: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Minősülhet-e a héairányelv1 135. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett „hitelnyújtásnak és -közvetítésnek, valamint a hiteleknek a hitelező által történő kezelésének” a pénzösszeg pénzügyi intézménynek nem minősülő felperes által az érintett összeg 1%-ának megfelelő egyszeri díj fejében történő rendelkezésre bocsátása, annak ellenére, hogy a felperest a szerződés formálisan nem említi kölcsönadóként?

A héairányelv 135. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében vett „egyéb átruházható értékpapírnak” minősül-e a váltó, azaz a kiállító arra vonatkozó kötelezettségvállalását tartalmazó értékpapír, hogy az adott értékpapíron hitelezőként megjelölt személy, vagy ezen értékpapírt a későbbiekben jogszabályban meghatározott módon megszerző személy részére meghatározott pénzösszeget fizet ki?

A felperes szolgáltatása, amely abból áll, hogy a felperes a váltóösszeg 1%-ának megfelelő, a váltó kiállítójától beszedett díj fejében a kapott váltót faktoring társaság részére ruházza át, a faktoring társaságtól kapott összeget pedig a váltó kiállítója részére adja át, továbbá a faktoring társaság felé kezességet vállal, hogy a váltó kiállítója a váltó alapján létrejövő fizetési kötelezettségnek annak esedékességekor eleget tesz:

a héairányelv 135. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján héamentes szolgáltatásnak; vagy

a héairányelv 135. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján héamentes szolgáltatásnak

minősül?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.).