Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Upravni sud u Zagrebu (Croația) la 31 octombrie 2019 – FRANCK d.d., Zagreb/Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

(Cauza C-801/19)

Limba de procedură: croata

Instanța de trimitere

Upravni sud u Zagrebu

Părțile din procedura principală

Reclamantă: FRANCK d.d., Zagreb

Pârâți: Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

Întrebările preliminare

Serviciul de punere la dispoziție a unor sume de bani de către reclamantă, care nu este o instituție financiară, cu perceperea unei plăți unice în valoare de 1 % din suma în cauză, poate fi considerat „acordarea și negocierea de credite și gestionarea creditelor de către persoana care le acordă” în sensul articolului 135 alineatul (1) litera (b) din Directiva TVA1 , în pofida faptului că reclamanta nu este menționată în mod formal în contract în calitate de împrumutător?

Un bilet la ordin, respectiv un titlu de valoare care implică o obligație a emitentului de a plăti o anumită sumă de bani persoanei care este desemnată drept creditor în acest titlu de valoare sau persoanei care a dobândit ulterior acest titlu de valoare într-un mod prevăzut de lege, este considerat „alt instrument negociabil”, în sensul articolului 135 alineatul (1) litera (d) din Directiva TVA?

Serviciul prestat de reclamantă constând în faptul că reclamanta, în schimbul unei plăți de 1 % din valoarea biletului la ordin, primită de la emitentul acestuia, transmite biletul la ordin primit către societatea de factoring, iar suma primită de la societatea de factoring o transmite emitentului biletului la ordin și garantează societății de factoring că emitentul biletului la ordin își execută obligația care rezultă din biletul la ordin atunci când aceasta devine exigibilă, reprezintă:

a) un serviciu scutit de TVA în sensul articolului 135 alineatul (1) litera (b) din Directiva TVA

b) un serviciu scutit de TVA în sensul articolului 135 alineatul (1) litera (d) din Directiva TVA?

____________

1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).