Language of document :

Žalba koju je 26. studenoga 2019. podnijela Češka Republika protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 12. rujna 2019. u predmetu T-629/17, Češka Republika protiv Komisije

(predmet C-826/19 P)

Jezik postupka: češki

Stranke

Žalitelj: Češka Republika (zastupnici: M. Smolek, O. Serdula, I. Gavrilová, J. Vláčil, agenti)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Republika Poljska

Zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda u predmetu T-629/17;

poništi Provedbenu odluku Komisije C (2017) 4682;

Komisiji naloži snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj ističe jedan žalbeni razlog koji se temelji na povredi članka 16. točke (b) Direktive 2004/181 .

Pobijanu presudu treba ukinuti jer je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava, došavši do zaključka da se izuzeće predviđeno člankom 16. točkom (b) Direktive 2004/18 odnosi na ugovore o javnoj nabavi programskog materijala jedino ako je naručitelj radiotelevizijski subjekt. Međutim, iz teksta, cilja, sistematike i povijesti nastanka tog propisa proizlazi da predmetno izuzeće treba primijeniti i u situaciji u kojoj je radiotelevizijski subjekt ugovorna strana koja isporučuje programske materijale, kao što je bio slučaj kod spornih ugovora u Češkoj Republici.

S obzirom na to da se financijska korekcija primijenjena Komisijinom odlukom C (2017) (4682) temeljila isključivo na okolnosti da u slučaju spornog ugovora radiotelevizijski subjekt nije bio naručitelj, zajedno s ukidanjem pobijane presude treba poništiti i tu odluku.

____________

1 Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2004/18/EZ od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (SL 2004, L 134, str. 114.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 1.,str. 156.).