Language of document :

A Törvényszék (hetedik tanács) T-629/17. sz., Cseh Köztársaság kontra Bizottság ügyben 2019. szeptember 12-én hozott ítélete ellen a Cseh Köztársaság által 2019. november 26-án benyújtott fellebbezés

(C-862/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Fellebbező: Cseh Köztársaság (képviselők: M. Smolek, O. Serdula, I. Gavrilová, J. Vláčil meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Lengyel Köztársaság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-629/17. sz. ügyben hozott ítéletét;

helyezze hatályon kívül a C(2017) 4682 bizottsági végrehajtási határozatot;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezése alátámasztása érdekében a felperes egyetlen jogalapra hivatkozik, amely a 2004/18 irányelv1 16. cikke b) pontjának megsértésén alapul.

A megtámadott ítéletet hatályon kívül kell helyezni, mivel a Törvényszék téves jogi értékelést során jutott arra a következtetésre, hogy a 2004/18 irányelv 16. cikkének b) pontjában előírt kizárás a programanyagokkal kapcsolatos közbeszerzési szerződésekre csak akkor vonatkozik, ha az ajánlatkérő szervezet műsorközvetítő társaság. Ugyanakkor az érintett rendelkezés szövegéből, céljából, szerkezetéből és történetéből kitűnik, hogy a szóban forgó kivétel akkor is alkalmazható, ha a műsorközvetítő társaság a szerződésben műsorszolgáltatóként vesz részt, ahogyan ez a Cseh Köztársaság vitatott közbeszerzései esetében is történt.

Mivel a C(2017) 4682 bizottsági határozat útján elvégzett pénzügyi korrekció kizárólag azon a körülményen alapult, hogy a vitatott közbeszerzések esetében az ajánlatkérő szervezet nem volt műsorközvetítő társaság, a Törvényszék ítéletének hatályon kívül helyezésével együtt ezt a határozatot meg kell semmisíteni.

____________

1     Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 134., 114. o.; magyar nyelvű különkiadás: 6. fejezet, 7. kötet, 132. o.; helyesbítés: HL 2014. L 339., 14. o.).