Language of document :

2019 m. lapkričio 26 d. Čekijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 12 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-629/17 Čekijos Respublika / Komisija

(Byla C-826/19 P)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Apeliantė: Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek, O. Serdula, I. Gavrilová, J. Vláčil

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Lenkijos Respublika

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-629/17,

pripažinti negaliojančiu Komisijos įgyvendinimo sprendimą C(2017) 4682,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė pateikia vienintelį pagrindą, grindžiamą Direktyvos 2004/181 16 straipsnio b punkto pažeidimu.

Apeliantės teigimu, skundžiamą sprendimą reikia panaikinti, nes Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, priėjęs prie išvados, kad Direktyvos 2004/18 16 straipsnio b punkte numatyta išimtis taikoma viešiesiems programų medžiagos pirkimams tik tuomet, kai perkančioji organizacija yra transliuotoja. Vis dėlto iš tos nuostatos teksto, tikslo, sistemos ir genezės matyti, kad atitinkama išimtis turi būti taikoma ir tuomet, kai transliuotoja yra sutarties šalis kaip programų medžiagos tiekėja, kaip buvo pirkimų Čekijos Respublikoje, dėl kurių kilo ginčas, atveju.

Atsižvelgiant į tai, kad finansinė pataisa, numatyta Komisijos sprendime C (2017) (4682), buvo grindžiama vien aplinkybe, kad pirkimų, dėl kurių kilo ginčas, atveju transliuotoja nebuvo perkančioji organizacija, reikia ne tik panaikinti skundžiamą teismo sprendimą, bet ir pripažinti negaliojančiu Komisijos sprendimą.

____________

1 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, 2004, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132).