Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de première instance de Namur (Belgia) on esittänyt 15.11.2019 – C.J. v. Région wallonne

(asia C-830/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal de première instance de Namur

Pääasian asianosaiset

Kantaja: C.J.

Vastaaja: Région wallonne

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1698/2005 kumoamisesta 17.12.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/20131 2, 5 ja 19 artikla, luettuna yhdessä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 täydentämisestä ja siirtymäsäännöksistä 11.3.2014 annetun komission [delegoidun] asetuksen (EU) N:o 807/20142 kanssa, esteenä sille, että näiden säännösten täytäntöönpanon yhteydessä jäsenvaltiot ottavat huomioon koko tilan eivätkä ainoastaan nuoren viljelijä osaa tästä tilasta ja /tai työyksiköitä alarajan ja ylärajan määrittämisessä, kun maatilaa pidetään rekisteröimättömänä yhteisönä, josta nuori viljelijä hankkii murto-osan mutta ei ryhdy tilanpidosta vastaavaksi ainoaksi yrittäjäksi?

____________

1 EUVL 2013, L 347, s. 487.

2 EUVL 2014, L 227, s. 1.