Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. studenoga 2019. uputio Tribunal de première instance de Namur (Belgija) – C. J. protiv Région wallonne

(predmet C-830/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal de première instance de Namur

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: C. J.

Druga stranka u postupku: Région wallonne

Prethodna pitanja

Protivi li se člancima 2., 5. i 19. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz EPFRR-a i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/20051 , u vezi s člankom 2. Uredbe Komisije (EU) br. 807/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz EPFRR-a i uvođenju prijelaznih odredbi2 , to da države članice u okviru provedbe tih odredbi uzimaju u obzir cjelokupno gospodarstvo, a ne samo udio mladog poljoprivrednika u tom gospodarstvu i/ili jedinice rada (JR), za određivanje donjeg i gornjeg praga kad je poljoprivredno gospodarstvo uspostavljeno u obliku de facto udruženja čiji mladi poljoprivrednik stječe nedjeljivi dio i postaje voditelj, ali nije jedini voditelj?

____________

1 SL 2013., L 347, str. 487.

2 SL 2014., L 227, str. 1.