Language of document :

A tribunal de première instance de Namur (Belgium) által 2019. november 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – C. J. kontra Région wallonne

(C-830/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de première instance de Namur

Az alapeljárás felei

Felperes: C. J.

Alperes: Région wallonne

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet1 hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2., 5., és 19. cikkének és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint átmeneti rendelkezések bevezetéséről szóló, 2014. március 11-i 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet2 2. cikkének együttes értelmezésével ellentétes-e, hogy e rendelkezések végrehajtása keretében a tagállam az alsó- és felső küszöbérték meghatározása céljából az üzem egészét veszi figyelembe, nem pedig kizárólag a fiatal mezőgazdasági termelő üzemrészét és/vagy munkaerőegységeit, amennyiben a mezőgazdasági üzem jogi formája tényleges társulás, amelynek a fiatal mezőgazdasági termelő csak egy osztatlan részét szerzi meg és az üzemnek nem egyedüli vezetőjévé válik?

____________

1 HL 2013. L 347., 487. o.

2 HL 2014. L 227., 1. o.