Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. svibnja 2019. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) – Finanzamt München Abteilung III protiv Dubrovin & Tröger GbR - Aquatics

(predmet C-373/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzhof

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: Finanzamt München Abteilung III

Druga stranka u revizijskom postupku: Dubrovin & Tröger GbR - Aquatics

Prethodna pitanja

1.    Obuhvaća li pojam školskog ili sveučilišnog obrazovanja u smislu članka 132. stavka 1. točaka (i) i (j) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 i poduku plivanja?

2.    Može li priznavanje organizacije u smislu članka 132. stavka 1. točke (i) Direktive 2006/112 kao organizacije s ciljem sličnim onomu koji imaju subjekti javnog prava koji osiguravaju obrazovanje djece ili mladih, školsko ili sveučilišno obrazovanje, stjecanje stručne kvalifikacije ili prekvalifikaciju proizlaziti iz toga da je u slučaju poduke koja se daje u toj organizaciji riječ o učenju temeljne vještine (ovdje: plivanje)?

3.    U slučaju niječnog odgovora na drugo pitanje: zahtijeva li porezno izuzeće u skladu s člankom 132. stavkom 1. točkom (j) Direktive 2006/112 to da je porezni obveznik fizička osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost?

____________

1 SL 2006., L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)