Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 13 mai 2019 – Finanzamt München Abteilung III/Dubrovin & Tröger GbR - Aquatics

(Cauza C-373/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Reclamant: Finanzamt München Abteilung III

Pârâtă: Dubrovin & Tröger GbR - Aquatics

Întrebările preliminare

Noțiunea de învățământ școlar sau universitar prevăzută la articolul 132 alineatul (1) literele (i) și (j) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 include și cursurile de înot?

Recunoașterea unei organizații în sensul articolului 132 alineatul (1) litera (i) din Directiva 2006/112 drept organizație cu scopuri similare organismelor de drept public de educare a copiilor și a tinerilor, de învățământ școlar sau universitar, de formare și reconversie profesională poate decurge din faptul că cursurile oferite de această organizație vizează dobândirea unei competențe de bază elementare (în speță, înotul)?

În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare, scutirea prevăzută la articolul 132 alineatul (1) litera (j) din Directiva 2006/112 presupune ca persoana impozabilă să fie un întreprinzător individual?

____________

1     JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.