Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 24. října 2019 – B-GmbH v. Finanzamt D

(Věc C-797/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: B-GmbH

Žalovaný: Finanzamt D

Předběžná otázka

Musí být čl. 107 odst. 1 SFEU vykládán v tom smyslu, že se jedná o státní podporu spadající do působnosti tohoto ustanovení, pokud se podle právních předpisů členského státu (trvalé) ztráty kapitálové společnosti z hospodářské činnosti, která je provozována bez úplaty pokrývající náklady, musí sice v zásadě považovat za skryté rozdělování zisku a nesmí proto snižovat zisk kapitálové společnosti, avšak v případě kapitálových společností, u kterých většina hlasovacích práv přímo či nepřímo náleží právnickým osobám veřejného práva, nelze tyto právní následky uplatňovat u trvale ztrátové obchodní činnosti, pokud jsou vykonávány z důvodů, které mají svůj původ v dopravní politice, politice v oblasti životního prostředí nebo sociální, kulturní, vzdělávací nebo zdravotní politice?

____________