Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 24. oktoobril 2019 – B-GmbH versus Finanzamt D

(kohtuasi C-797/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: B-GmbH

Vastustaja: Finanzamt D

Eelotsuse küsimus

Kas ELTL artikli 107 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et tegemist on selle sätte kohaldamisalasse kuuluva riigiabiga, kui riigisiseste õigusnormide kohaselt tuleb (pidevat) kahjumit, mis äriühingul tekib majandustegevusest, mille käigus saadav tasu ei kata kulusid, küll põhimõtteliselt käsitada varjatud kasumieraldistena, mis järelikult ei või vähendada äriühingu kasumit, kuid äriühingute puhul, milles häälteenamus kuulub otseselt või kaudselt avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele, ei teki kõnealused õiguslikud tagajärjed pidevalt kahjumliku majandustegevuse puhul siis, kui kõnealused äriühingud teostavad seda transpordi-, keskkonna-, sotsiaal-, kultuuri-, haridus- või tervishoiupoliitika eesmärkidel?

____________