Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. listopada 2019. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) – B-GmbH protiv Finanzamt D

(predmet C-797/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzhof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: B-GmbH

Tuženik: Finanzamt D

Prethodno pitanje

Treba li članak 107. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije tumačiti na način da je riječ o državnoj potpori obuhvaćenoj tom odredbom ako je točno da na temelju propisa države članice (trajne) gubitke društva kapitala nastale gospodarskom djelatnošću koja se obavlja bez pristojbe za pokrivanje troškova valja u načelu smatrati prikrivenim raspodjelama dobiti i da ti gubici, posljedično, ne smiju umanjivati dobit društva kapitala, ali da, naprotiv, u društvima kapitala u kojima većina glasačkih prava izravno ili neizravno pripada pravnim osobama javnog prava te pravne posljedice u pogledu aktivnosti kojima se stvaraju trajni gubici ne vrijede ako se predmetne aktivnosti izvršavaju iz razloga povezanih s politikom u području prometa, okoliša, socijalne zaštite, kulture, obrazovanja ili zdravstvene zaštite?

____________