Language of document :

A Bundesfinanzhof (Németország) által 2019. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – B-GmbH kontra Finanzamt D

(C-797/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes: B-GmbH

Alperes: Finanzamt D

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését, hogy az e rendelkezés hatálya alá tartozó állami támogatás áll fenn, ha valamely tagállam szabályozásai szerint egy tőketársaság költségeket fedező ellenérték nélkül folytatott gazdasági tevékenységből származó (tartós) veszteségét főszabály szerint rejtett osztaléknak kell ugyan tekinteni, és az ennek megfelelően nem csökkentheti a tőketársaság nyereségét, olyan tőketársaságok esetében azonban, amelyek esetében a szavazati jogok többségével közvetlenül vagy közvetve közjogi jogi személyek rendelkeznek, a tartósan veszteséges ügyletek e jogkövetkezményeit nem kell alkalmazni, ha az említett tőketársaságok közlekedés-, környezet-, szociál-, kultúr-, oktatás- vagy egészségpolitikai okokból végzik az érintett ügyleteket?

____________